.

  .

  second MOOVEMENT.

  בעת הזאת אני טוענת ששר בכנסת ישראל צריך לקבל את אותו השכר שמקבל כראדי אצל שרון יצחק תשובה, קשה יהיה להצמיד את שכרו של האדם שישב בראש מנהיגי העם לשכרו של שרון יצחק תשובה, אך צריך שהאדם שיושב בראש כנסת מנהיגי ישראל, ישתכר לפחות פי שתים משכרו של כראדי אצל שרון יצחק תשובה. זה גובה המעקה שצריך לשים כדי שמנהיג אדם לא יפול. כמובן שצריך להבטיח מענק פרישה זהה בהתאמה למענק הפרישה של ניר גלעד מבית החרושת של משפחת עופר. אגב, גם שדרן רדיו העובד במוסד מדינה צריך להרויח לפחות כמו דידי הררי.

  .

  בכורי שנת שבעים ואחת:

  לימודי תורה:

  שבירת הקסם:

  רדיו זמן השלום:

  ביכורים:

  תוכנית לימודי תורה לשנת השבעים ואחת.

  החרב המתהפכת- עמוד הנושא.

  רדיו זמן השלוםלשנת שבעים ואחת.

  תוכניות שנת שבעים ואחת.

  בצל שדי יתלונן לשנת שבעים ואחת. בצל שדי יתלונן- עמוד הנושא.

  חודש ראשון.

  חודש שני,

  חודש שלישי,

  חודש רביעי.

  חודש חמישי.

  חודש שישי.

  חודש שביעי.

  חודש שמיני. 

  חודש תשיעי.

  חודש עשירי.

  חודש עשתי עשר.

  חודש שני.

  חודש שלישי,

  חודש רביעי.

  חודש חמישי.

  חודש שישי.

  חודש שביעי.

  חודש שמיני.

  חודש תשיעי ועשירי.

  חודש עשתי עשר.

   

  נגנים:

  .

  ג’אז בים התיכון השלישי.  נגן המזרח התיכון….  HIKAYAT EL JDAD.אביב הג’אז .. phsichadelic rock and freinds…  CLUBING.. CLASICAL MUSIC.

  נגן חודש שביעי.

  נגן חודש שמיני.

  חודש תשיעי.

  נגן חודש עשירי.

  נגן חודש עשתי עשר

  חודש ראשון,

  חודש שני,

  חודש שלישי,

  חודש רביעי,

  חודש חמישי.

  חודש שישי.

  חודש שביעי.

  חודש השמיני.

  חודש התשיעי והעשירי. 

  חודש עשתי עשר.

  חודש שנים עשר.

  .

  .

  .

  בחיים יש שתי דרכים שאנשים בוחרים ללכת בהן :יש אנשים שאומרים- אם אתה לא יכול לנצח אותם, תחבור אליהם. ויש אנשים

  שאומרים- אם אתה לא יכול לנצח אותם, תחבור לאחד שיכול לנצח אותם.

  שְׁמַע, יִשְׂרָאֵל: יְהוָה אֱלֹהֵינוּ, יְהוָה אֶחָד.- דברים.

  יִשְׂרָאֵל נוֹשַׁע בַּיהוָה, תְּשׁוּעַת עוֹלָמִים:- ישעיהו.

  כפי שאמר דוד המלך בתהלים: שִׁירוּ לַיהוָה, שִׁיר חָדָשׁ; שִׁירוּ לַיהוָה, כָּל-הָאָרֶץ. שִׁירוּ לַיהוָה, בָּרְכוּ שְׁמוֹ; בַּשְּׂרוּ מִיּוֹם-לְיוֹם, יְשׁוּעָתוֹ.

  .

  לידיעת הקוראים והמאזינים,

  לשפה העברית הוכנסו הרבה מילים משפות שאינן עברית שהוסיפו להם את ה– יה בסוף המילהכשאני אומרת מילים כאלה אני אומרת עם יא בסוף המילה.

  .

  מבוא- com. רדיו זמן השלום- com נגן. לימודי תורה- com. פיענוח צופן דה ווינצ’י- com. שבעת ספרי תורה. עת השלום- שולחן כתיבה- com. לוח מועדים- com.
  מבוא- info. רדיו זמן השלום- info. לימודי תורה- info. פיענוח צופן דה ווינצ’י- info. אתרי ארכיון עת השלום. עת השלום- שולחן כתיבה- info. לוח מועדים- info.