ארכיון לימודי תורה.

ארכיון לימודי תורה.

.

לימודים לפי ספרים- תוכנית לימוד:

.

בראשית:

שמות:

 ויקרא:

במדבר:

דברים:

יהושע.

שופטים.

לימודים מספר בראשית עד שנת שבעים- כולל.

לימודים מספר שמות עד שנת שבעים- כולל.

לימודים מספר ויקרא עד שנת שבעים- כולל.

לימודים מספר במדבר עד שנת שבעים- כולל.

לימודים מספר דברים עד שנת שבעים- כולל.

לימודים מספר יהושע שנת שבעים

לימודים מספר בראשית בשנת שבעים ואחת.

לימודים מספר שמות בשנת שבעים ואחת.

ספר ויקרא- לימודים בשנת שבעים ואחת.

לימודים מספר במדבר- לשנת שבעים ואחת.

לימודים מספר דברים בשנת שבעים ואחת.

לימודים מספר יהושע לשנת שבעים ואחת.

למידה מספר שופטים בשנת שבעים ואחת.

לימודים מספר בראשית בשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר שמות בשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר ויקרא- בשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר במדבר- לשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר דברים בשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר יהושע לשנת שבעים ושתים.

לימודים מספר שופטים בשנת שבעים ושתים.

דבר תהלים יומי- למידה לפי ימים בחודש- בעריכה. 

לימודים מספר תהלים לשנים שבעים ושבעים ואחת- תוכנית לימוד עם פרשות השבוע. 

לימודי תהלים- תוכנית לימוד עם פרשת השבוע בשנת שבעים ושתים לקוממיות.

לימודים מספר שמואל.

לימודים מספר איוב.

לימודי מספר צפניה- שנת שבעים ואחת.

לימודים מספר זכריה בשנת שבעים ואחת.

רות- למידה בשנת שבעים ואחת.

ספר יונה- לימודי שנת שבעים ואחת.

ספר עובדיה- לימודים לשנת שבעים ואחת.

לימודים מספר מלכים- ספר ראשון

.

ארכיון לימודי תורה לפי שנים ונושאים:

לימודי תורה- עד שנת שישים ושבע.

לימודי תורה בשנת שישים ושבע.

לימודי תורה בשנת שישים ושמונה.

לימודי תורה בשנת שישים ותשע.

לימודי תורה בשנת שבעים.

לימודי תורה לשנת השבעים ואחת.

לימודי תורה- שנת שבעים ושתים.

תורה-  מועדים.

אתר פיענוח צופן דה ווינצ’י.

אתר שבעת ספרי תורה.

.

.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.