ארכיון רדיו זמן השלום.

תוכניות רדיו זמן השלום- עמודי נושא- שרים שירים ונוגנים:

עמודי נושא ראשים בהן ניתן לראות את שמות השרים והנוגנים ודבר התוכניות: 

רדיו זמן השלום- עמוד הנושא- מראשיתו ועד שנת שישים ושבע .

רדיו זמן השלום-עמוד הנושא- שנת שישים ושמונה.

רדיו זמן השלום- עמוד הנושא לשנת שישים ותשע.

רדיו זמן השלום – עמוד הנושא לשנת השבעים.

רדיו זמן השלום – עמוד הנושא לשנת השבעים.

עמודי תוכניות החל משנת שבעים ואחת.

מנין השנים לפי שנת הקוממיות של העם היהודי בארץ ישראל.

.

נגנים לפי שנים:

רדיו זמן השלום- נגנים מאתר עת השלום לפי שנים ונגני נושא- כולל עמודי תוכניות שמות שירים שרים ונוגנים:

.

עד שנת שישים ושבע.
שנת שישים ושמונה.
שנת שישים ותשע
שנת שבעים.

שנת שבעים ואחת.

שנת שבעים ושתים עד כה.

עמודי תוכניות החל משנת שבעים ואחת.

 נגני- נושא.
רדיו זמן השלוםכל התוכנית, לפי נושאים עם נגנים להאזנה קלה: 

 נגן חג העציםחורפי מיוחד.  רדיו זמן השלום לחגים ומועדים. שבט יהודה. תפילת שחרית. חדש– נשים. אביב העמיםכללי. נגן אפריקה.  נגן ארופה.  שיר השבוע. שירבוטים באתר עת השלום. שירים. time peace video. חרב היונה. נגן המזרח התיכון…. אביב הגאז ...phsichadelic rock and freinds… ג’אז בים התיכון השלישי.  HIKAYAT EL JDAD.  CLUBING.. CLASICAL MUSIC. נגן חודש שביעי. נגן חודש שמיני. חודש תשיעי. נגן חודש עשירי. נגן חודש עשתי. נגן חודש שנים עשר.

.

 

Copyright © 2020 . All rights reserved.