ארכיון רדיו זמן השלום.

תוכניות רדיו זמן השלום- עמודי נושא- שרים שירים ונוגנים:

עמודי תוכניות החל משנת שבעים ואחת.

מנין השנים לפי שנת הקוממיות של העם היהודי בארץ ישראל.

.

עמודי תוכניותמשנת שבעים ואחת.

.

נגני תוכניות לפי נושאים:

.

נגני MIXcloud:

turkia.
japanies-MIXcloud.
FARSI.
ROMANIA.

sWeeden. denmark. finland. iceland.

GREEK.
POLSKA..
GERMANandAUSTRICH.
COAL TRAIN:STIMELA-AFRICA..

RUSKIandUKRAINA- mix cloud.

BUXORO- FARSI- CURD- TURKY- AND…

MAKEDONIA.

EASTseventies.

UNUTEDstateOFkurd.

WOMEN..

mix cloud-FAIRUZ.

MIDLLEeastMANS..

anghami- middleEASTwomen.

seventieTWO8- SPACIAL THEODARAKIS.

anghami all.

seventy-tow-seven

seventy-tWO8: 

חגים.

NINE-seventieONE

ENDofTHEyear- seventieONE.

/seventie-two/

jazzSPRING- mix cloud..

jazz-festival

OPENING TO JAZZ FESTIVAL

cluBING.

clasical.

hikayatELjdad

southSEVENTIESjazz..

 NINE-seventieTWO-mix cloud

SEVENTEItwoTEN-תוכניות חודש עשירי בשנת שבעים ושתים:

רדיו זמן השלום-חודש עשתי עשר.

רדיו זמן השלום- חודש שנים עשר.

תוכניות רדיו זמן השלום- עמודי נושא- שרים שירים ונוגנים:

עמודי נושא ראשים בהן ניתן לראות את שמות השרים והנוגנים ודבר התוכניות: 

רדיו זמן השלום- עמוד הנושא- מראשיתו ועד שנת שישים ושבע .

רדיו זמן השלום-עמוד הנושא- שנת שישים ושמונה.

רדיו זמן השלום- עמוד הנושא לשנת שישים ותשע.

רדיו זמן השלום – עמוד הנושא לשנת השבעים.

עמודי תוכניות החל משנת שבעים ואחת.

מנין השנים לפי שנת הקוממיות של העם היהודי בארץ ישראל.

.

Copyright © 2021 . All rights reserved.